Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo pro nemocné

pondělí 4. 9.

- uvítání před školou a ve třídě

- rozdání info pro rodiče - viz https://zshorackova4b.estranky.cz/clanky/aktuality.html

- Děti dostaly papíry ,,údaje o žákovi" a ,,zdravotní záznamy". Projděte prosím, jestli informace stále platí. Případné opravy vyznačte červeně. Do pátku přineste zpět do školy.

- rozdání rozvrhu hodin

úterý 5. 9.

- ťapky - kde jsme byli o prázdninách

- poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem

- přidělení šatních skříněk

- rozdání papírů ,,souhlas s nadstandardem" a ,,dohled o přestávce před odpoledkou" - přinést podepsané do pátku

- rozdání žákovských záznamníků - záznamník slouží na info pro rodiče, omluvenky, sebehodnocení, pochvaly a poznámky. Známky z jednotlivých předmětů budou letos pouze v elektronické ŽK.

- hry venku

- zítra přinést všechny učebnice ke kontrole

středa 6. 9.

- prezentace ťapek (co jsme dělali o prázdninách)

- rozdání Ps a sešitů

- kontrola učebnic

- třídní pravidla

- volba třídní samosprávy

- hry venku

čtvrtek 7. 9.

český jazyk

- prezentace ťapek - kde jsme byli o prázdninách

- ,,cestování" - procvičování i/y po B

- prac. list - opakování ze 4. ročníku: slova příbuzná, řazení podle abecedy, předpony od-, roz-, ú/ů, tvary slov, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy, pád + číslo + rod + vzor podstatných jmen, osoba + číslo + způsob + čas sloves, shoda podmětu s přísudkem, přímá řeč

přírodověda

- magnetická síla, magnetické pole

- PS 1, 2 s pomocí uč. 3, 4

- horké křeslo

matematika

- barevné trojice

- PS 2/1-6 + kontrola

pátek 8. 9.

český jazyk

- dokončení prezentace prázdninových ťapek (známky z nich budou v ČJ)

- ledolamka - řazení podle abecedy bez mluvení

- PS Prodos str. 1

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- What's missing (opakování school things)

- SB 4, 5

- WB 4/1

vlastivěda

- opakování ze 4. ročníku - PS 2, 3

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- barevné trojice

- PS 2/7-11  3/1

- hádání čísel

hudební výchova

- zadání dat na referáty (klasický, vlastní)

- rytmické kolečko - předávání nástrojů + opakování rytmu

- zvuk a tón

- video - How to stomp: https://www.youtube.com/watch?v=CX6tKPte33A

https://www.youtube.com/watch?v=3ILouRsc9IE

pondělí 11. 9.

český jazyk

- diktát - B

- čtení z čítanky str. 3

anglický jazyk A1

- škrtačka - classroom instructions

- SB 6, 7

- WB 5

matematika

- algebrogramy

- MŠ - uč. str. 3/ cv. 8 - výběr (bude minutovka na + - zpaměti)

- PS 3

- hádání čísel

přírodověda

- shrnutí z minulé hodiny: mag. síla, mag. pole, co mag. přitahuje, co je cíl pokusu, co je závěr pokusu

- PS 3, 4 - mag póly (pokus s kompasem jsme zatím přeskočili)

český jazyk

- PS 4

- čtení - Terezínské ghetto

úterý 12. 9.

čtenářská dílna

- čtení vlastní knihy

- sdílení ve dvojici

- sdílení se třídou - výběr

matematika

- minutovka na + - zpaměti

- násobilkové obdélníky

- PS 4/1-4

- DÚ 4/5

vlastivěda

- opakování na mazací tabulky

- PS 6, 7 - při vyhledávání používejte nejen učebnici, ale i přehled dějin uprostřed PS

český jazyk odpoledka

- zadání slohu ,,Chraňme přírodu": Vyberte si téma, které souvisí s ochranou přírody - např. národní park, chráněná krajinná oblast, ekologie, třídění odpadu, čištění vody, záchranná stanice pro zvířata apod. Téma zpracujte min. na A5 max. na A4. Pište jen z jedné strany papíru, aby se sloh dal pověsit na nástěnku. Termín odevzdání - odpoledka 19. 9.

vv

- aboriginal art: https://www.google.cz/search?biw=1280&bih=709&tbm=isch&q=aboriginal+art+animals&sa=X&ved=0ahUKEwi79MnYjqDWAhUC1RoKHfCnBZIQhyYIJA

středa 13. 9.

anglický jazyk

- škrtačka - the classroom (slovíčka pod obrázkem z lekce Starter - v pátek z nich bude testík)

- zájmena, tvary slovesa být

- SB 8, 9

- WB 6

- tleskačka

matematika

- násobilkový obdélník

- kontrola MD a PS

- zaokrouhlování - M3 - uč. str. 4/cv. 5

český jazyk

- ledolamka - přídavná jména (dotkni se něčeho - dřevěného, žlutého, puntíkovaného...)

- PS 5/6 - přečíst text + vyoplnit b, c (,,a" přeskočit - splněno loni během slohu)

- PS 5/7 - pouze podtrhat vlastní jména - očíslovat příjmení podle pořadí v abecedě

- čtení - Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- dokončování obrázků z vv

- náramky z přírodního provázku

čtvrtek 14. 9.

český jazyk

- opakování slovních druhů

- prac. list - dokončení str. 3 (slovesný způsob)

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ PS str. 6/cv. 9

přírodověda

- PS 5, 6 - při řešení používejte učebnici, klíč i google

- NASA - video uvnitř mezinárodní vesmírné stanice ISS - jak spí kosmonauti:

https://www.youtube.com/watch?v=doN4t5NKW-k

matematika

- rozdání lístečků na olympijský víceboj (bude 19. 9. - přinést si i učení i převlečení na TV)

- zvířátka dědy Lesoně

- MŠ 7/5 - první tři příklady

- PS 5 - celá strana - zkontrolovat podle klíče vzadu v PS

- DÚ PS 6/1-4

pátek 15. 9.

Den mazlíčků :)

flinticek.jpg

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - uč. 21/ cv. 2 (neopisovat - pouze napsat slovo nadřazené)

- prac. list 4/ 1, 2, 3 - slova příbuzná, význam slov

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- testík - the classroom vocabulary

- škrtačka - feelings

- SB 10, 11

- WB 7 - část - dokončíme příště

vlastivěda

- doba pobělohorská

- PS 6, 7

matematika

- geodesky - procvičování trojúhelníků (pravoúhlý, tupoúhlý..) a obsahu čtverců (1, 4, 2)

https://ucebnice.fraus.cz/ver/20150416050000/variant/motiv-698x541/edeeshop/product/motive/5614/5614.jpg

- PS 4/6, 7, PS 7 celá

hudební výchova

- výroba chrastítek

- How to stomp: https://www.youtube.com/watch?v=H4OjBKv5wkE

pondělí 18. 9.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - L

- čítanka - str. 31 - O Kozinovi a Lomikarovi

- DÚ - čítanka 6, 7 - podepsat do notýsku

anglický jazyk

- spelling - feelings

- v pátek bude testík na pronouns + to be

- SB 12, 13

- WB 7 - dokončit

matematika

- děda Lesoň - zvířátka za maskami

- MŠ - uč. 9/9 - výběr - zítra bude minutovka na násobení a dělení zpaměti

- PS 6/5, 6, 7, 8, 9 + kontrola

- DÚ uč. 12/7

přírodověda

- PS 9, 10 + uč. 10, 11

- NASA - How it works ISS - space suits https://www.youtube.com/watch?v=doN4t5NKW-k

český jazyk

- ledolamka - psaní na záda (procvičování předložek)

- prac list 4/ ,,4, 5, 6"

- čtení - Terezínské ghetto

ůterý 19. 9.

čtenářská dílna

- DÚ - PS 7 celá (11 dělat pouze ústně)

2. hodina

- olympijský víceboj

vlastivěda

- Dějiny udatného českého národa - Bílá hora, Třicetiletá válka

- zápis - http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20170919_104913.jpg

český jazyk

- prezentace slohů Chraňme přírodu

vv

- Zentangle

https://www.zentangle.com/

středa 20. 9.

anglický jazyk

- tleskačka

- mazací tabulky - procvičování to be + pronouns (v pátek bude testík)

- SB 14, 15

- WB 8/1

- Change places if

matematika

- minutovka - násobení a dělení zpaměti

- děda Lesoň - masky

- kontrola MD

- MŠ - písemné odčítání - uč. str. 8/cv. 3 - výběr

- DÚ uč. 7/3

český jazyk

- zpívání

- dokončení prac. listu - vyjmenovaná slova

- čtení - Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- srdíčko

https://i.pinimg.com/564x/00/2b/a6/002ba6a0a6f733f639ad8de708fbd753.jpg

čtvrtek 21. 9.

český jazyk

- zpívání

- opakování - samohlásky / souhlásky, vyjmenovaná slova

- PS 9/14

- čítanka str. 27

- DÚ PS 10/16, 17, 18

přírodověda

- test - magnetismus

- video - NASA - Mezinárodní vesmírná stanice, ESA - přistávací modul

matematika

- zvířátka dědy Lesoně - masky

- písemné násobení - uč. 9/9b - výběr

- PS 8/1, 2, 3, 4

- DÚ PS 8/5, 6

pátek 22. 9.

český jazyk

- omluvenky

- zpívání

- PS 10/15 (párové souhlásky, přísloví)

- anglický jazyk

- testík - to be + pronouns

- Change places if

- SB 16

vlastivěda

- uč. str. 9, 10, 11 - přečíst

- zápis: https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20170922_132606.jpg

- Dějiny udatného národa 64, 65: https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=64

matematika (geo)

- do sešitu geo - opakování ze 4. ročníku: bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky (+ kolmice a pravý úhel)

- PS 8/7, 8, 9

- geodesky - osově souměrné útvary

hudební výchova

- referát - Aqua:https://www.youtube.com/watch?v=iBYD9_8NeZc

- poslech - Antonio Vivaldi - Bouře: https://www.youtube.com/watch?v=NqAOGduIFbg

- sešit HV - délka tónu: https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_hudebka/#20170922_124330.jpg

- rytmické cvičení s chrastítky

pondělí 25. 9.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - M

- čítanka 28-30

anglický jazyk

- cowboy

- procvičování na tabulky - přivlastňovací zájmena: my, your, his, her... - ve středu bude testík

- SB 17, 18

matematika

- pavučiny

- písemné dělení - MŠ - uč. 32/ukázkové příklady ve žluté tabulce

- PS 10/1, 2, 3, 4

- kontrola MD

přírodověda

- práce s váhou a se siloměrem

- PS 7, 8

- video - Isaac Newton: https://www.youtube.com/watch?v=h48BWDeBLno

český jazyk

- ledolamka - příslovce + pantomima

- PS 11

úterý 26. 9.

čtenářská dílna

- DÚ PS ČJ 12

matematika

- minutovka - písemné sčítání

- pavučiny

- záporná čísla, pohyb po číselné ose ,,krokování"

- PS 10 dokončit

- DÚ PS 9 celá + zkontrolovat podle klíče

vlastivěda

- mobilní planetárium - pořad Počátky života

český jazyk

- prezentace slohů Chraňme přírodu

vv

- dokončení zentangle z minulé hodiny

středa 27. 9.

anglický jazyk

- test - possessive adjectives

- tleskačka - státy

- SB 19, 20

- cowboy

matematika

- pavučiny

- MŠ - záporná čísla, sčítání a odčítání v oboru do -10

- PS 12/1, 2, 3, 4

český jazyk

- kontrola DÚ

- PS 13

- čtení - Terezínské ghetto

pracovní činnosti - OSV - třídnická hodina

- dobré vlastnosti spolužáků - ruka

 

pondělí 2. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - P

- čítanka 79

- DÚ uč. 29/1 b

anglický jazyk

- škrtačka - who, what, where, when, to be + pronouns, possessive pronouns

- v pátek bude test z Unit 1

- SB 21

- WB 8/2

matematika

- pavučiny

- MŠ - jednotky délky - uč. 19/1

- kontrola PS 12

- PS 12/5, 6

- DÚ - uč. 19/3

přírodověda

- ve čtvrtek bude test ze Země, gravitační síly a gravitačního pole - učit se z růžových tabulek v učebnici str. 7-11

- PS 11, 12

- video - přistání přistávacího modulu

https://www.youtube.com/watch?v=DeoQ4il7LQk

český jazyk

- příprava na zítřejší akci škola před 50 lety:

    - dějiny udatného českého národa 106, 107, 108

https://www.youtube.com/watch?v=XnfzvlMs1nE&index=107&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

    - ukázky z filmu Pelíšky

úterý 3. 10.

akce ,,škola před 50 lety"

český jazyk

- rozcvička

- čtení

- referát

matematika

- jednotky hmotnosti - zopakovat hlavně tuny a metrické centy

- uč. 27/3 a, b

- PS 11, 13 + kontrola

- král počtářů - převody jednotek hmotnosti

- hádání čísel

vlastivěda

- život v barokní době - uč. 12, 13

- PS - 8, 9 (nápověda - čeledín, kacíř, polévka, stodola, došky, negramotnost)

- horké křeslo

český jazyk

- prezentace slohu ,,Chr´me přírodu"

- zadání slohu ,,Pečujeme o zvířátko" - vybrat libovolné zvíře, na A5-A4 popsat, co žere, co potřebuje jako příbytek, jakou další péči potřebuje

- Jen počkej zajíci

vv

- Pelíšky

středa 4. 10. suplování

anglický jazyk

- WB 9/4, 5

- WB 77 celá

- vyrobit kartičky na slovíčka ze SB 17/4

- učit se na test U1

matematika

- PS 14 celá

- geodesky - libovolné obrazce

český jazyk

- prac. list str. 5, 6 (vyjmenovaná slova, synonyma, antonyma, význam rčení)

- čítanka 80-83

- boty z barevného papíru - dle vlastního výběru - žabky, tenisky, lodičky...

čtvrtek 5. 10.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - trojice slov - rozlišování, zda se jedná o tři tvary stejného slova (např. les, lesy, lesem), nebo o tři slova příbuzná (např. les, prales, lesník)

- kontrola části prac. listu ze středy

- prac. list 7/1 - vyhledávání ve skupině slov, které nepatří mezi slova příbuzná + určení kořene slov

- DÚ - PS str. 15 celá + str. 16 tabulka - sami se podepsat do PS, že nastudovali

přírodověda

- test - Jak vypadá Země, gravitační síla, gravitační pole

- PS 13/2   14 celá

- na příště si sehnat informace k PS 13/1 (z knížky nebo z internetu)

- video - první přistání na Měsíci

matematika

- čísla neposedové

- minutovka - písemné odčítání

- PS 16/1, 2, 3

DÚ PS 16/4, 5

pátek 6. 10.

český jazyk

- předání žákovských hesel k e-ŽK

- omluvenky

- prac. list 7/2 - část (tvary slov + pád + číslo)

anglický jazyk

- test Unit 1

vlastivěda - baroko - zápis: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171006_101444.jpg

matematika

- sešit geometrie - uč. 10/1 + náčrty geometrických útvarů, 10/5 + trojúhelníková nerovnost z růžového rámečku

- PS 12/8  16/6

hudební výchova

- referát - Antonio Vivaldi

- Pelíšky - pokračování

pondělí 9. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - S

- DÚ uč. 22/2

anglický jazyk

- who, what, where, why, when, how, how much... - bude test v pátek

- was / were

- SB 114-115 Přeskočili jsme do 11 lekce - je v ní minulý čas slovesa ,,to be", které jsme teď dobrali v přítomném čase. Po dokončení Unit 11 se zase vrátíme zpět do druhé lekce.

- kontrola WB ze středy

matematika

- cesty např.

V E N U Š
E N U Š

E

Kolika různými cestami lze projít a složit slovo Venuše? Nelze chodit přes kříž, můžeme jen vlevo, vpravo, nahoru, dolů.

- jednotky času - uč. 35/1 do MŠ

- kontrola PS ze středy

- DÚ uč. 13/4

přírodověda

- vyhledávání informací o Měsíci + tvorba plakátu

- PS 13/1

český jazyk

- dokončení prac. list str. 7/ cv. 2 - tvary slov

- Pelíšky

Nezapomeňte ve středu přinést na PČ jehlu, nit a kousek látky (stačí velikost A6). Jehlu, nit i zbytek látky si nechte v kufříku na VV.

středa 11. 10. suplování

anglický jazyk

- WB 75/1   76/1, 2    78/1

- vyrobit kartičky na prvních 8 slovíček ze SB 116/1 - oranžová tabulka

- učit se na test - who, what , where, when, how, how much, why

matematika

- PS 18/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 + kontrola

- geodesky

český jazyk

- nic - většina třídy na schůzce ohledně Anglie

- kytičky - šití

čtvrtek 12. 10.

český jazyk

- zpívání

- PS - stavba slova - str. 30 (+ 31 nahoře)

- DÚ PS 31/5

přírodověda

- PS 15, 16

- pokračování plakátu Měsíc

matematika

- různé obdélníky se zadaným obsahem: 12, 18, 24

- jednotky času - kontrola práce z úterka

- kontrola PS 16

- PS 20/1, 2

- DÚ PS 20/5, 6, 7, 8

Před odjezdem do Anglie nechat ve škole odevzdané ČJD, MD, PS ČJ, PS M, PS Př + skupina A1 WB.

pátek 13. 10.

český jazyk (1. hodina supl)

- dokončení pracovního listu - stavba slova

- čítanka 124 - 128

anglický jazyk

- testík Who, What, Where...

- SB 116, 115/6

- games

vlastivěda

- zápis - http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171013_102141.jpg

- horké křeslo (Komenský)

- Pelíšky - závěr

matematika

- geometrie - rovina, úhel

- PS 16/7   18/5, 6

hudební výchova

- referáty - Coldplay, Johan Sebastian Bach

- notová osnova

- houslový klíč http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_hudebka/#20171013_153659.jpg

Projektové dny

https://zshorackova4b.estranky.cz/clanky/aktuality.html

pondělí 23. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - V

- informace k projektovým dnům

- DÚ uč. 26/2

anglický jazyk

- škrtačka - furniture, prepositions (SB 116)

- SB 117, 118 - was / were + negative

matematika

- dělitelnost + algebrogramy

- jednotky času uč. 35/5

- PS 20/3, 4, 11, 12 + kontrola

- hádání čísel

přírodověda

- prezentace plakátů o Měsíci

- PS 17/2 + 18

- do příští přírodovědy připravit informace k 17/1 (Slunce)

- video - vyzvedávání dílů rakety z moře: https://www.youtube.com/watch?v=Gbtulv0mnlU

český jazyk

- PS 31/4 - stavba slova

- čtení - Terezínské ghetto

úterý 24. 10. projektové dny

- příprava projektů a modelů - Evropské státy, města, památky

středa 25. 10. projektové dny

- prezentace projektů a modelů, ochutnávky, sebehodnocení, pochvaly + připomínky

pondělí 30. 10.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát Z (příště bude stavba slova)

- čtení - terezínské ghetto

- DÚ - uč. 27/2 - vypsat nespisovná slova a k nim napsat spisovná slova

anglický jazyk

- mingle activity - Where were you yesterday/last week/last month..?

- spelling - furniture (bude testík)

- SB 119

- WB 76/3

- What's different?

matematika

- římské číslice - viz uč. 46, 47 - ,,škrtačka" ve dvojicích

- MŠ - uč. 46/3

- PS 22 - co kdo stihne - yítra bude ještě cca 8 min. na dokončení

- DÚ uč. 47/2 a, b, c - přepsat do arabských čísel

přírodověda

- Slunce - PS 17/1 - pouze do PS - plakát uděláme až příště

- Sluneční soustava - PS 19/3, 4   20/2, 3, 4, 5

- prezentace plakátů o Měsíci

- příště do skupinky přinést informace na plakát o Slunci, kulaté sušenky s náplní typu Disco nebo Oreo - budeme z nich modelovat fáze Měsíce

český jazyk

- PS 32/6, 7, 8 - do ČJŠ

- PS 32/9

- Terezínské ghetto

úterý 31. 10.

čtenářská dílna + referát

matematika

- minutovka - písemné dělení

- kontrola MD

- římská čísla - uč. 46/2, 4 - do MŠ

- PS 22 dokončit

- DÚ 24/1, 2, 3, 4, 5

vlastivěda

- přečíst uč. 17, 18

- PS 12, 13

- Dějiny udatného českého národa 71, 72, 73: https://www.youtube.com/watch?v=PhAnoIJFt5Y&index=71&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

český jazyk

- prezentace slohů ,,Pečujeme o zvířátko"

- zadání na příště: ,, Čtete pozorně?" - vybrat si jeden z textů z uč. 68-70 a vypracovat k němu zadané úkoly na pozornost čtení - stačí si odpovědi zapsat na lísteček

vv

- dokončení podzimního doodlu

- design písma: https://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/2058437/590877911/stock-vector-all-you-need-is-coffee-hand-lettering-coffee-hand-drawn-poster-590877911.jpg

středa 1. 11.

anglický jazyk

- testík furniture  - předtermín pro dobrovolníky - ostatní dopíšou v pátek

- SB 120

- WB 74

- tleskačka na téma Halloween

4. + část 5. hodiny

sociometrie (mapování vztahů ve třídě) pod vedením školního psychologa Pavla Klímy

zbytek ČJ

- PS 35/14 b (předpony s-, z-, vz-)

pracovní činnosti

- sloni

- přidat trvale do kufříku jehlu, nit a kousek látky (stačí formát A5)

čtvrtek 2. 11.

český jazyk

- zpívání

- PS 36/15, 17 - předpony s-, z- + významy slov

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ PS 37/18 a

přírodověda

- PS 21

- plakát Slunce

matematika

- kontrola PS 22

- dokončit PS 24

- PS 25 + kontrola dle klíče

- DÚ PS 26/1, 2, 3, 4, 5

pátek 3. 11.

český jazyk

- kontrola ČJD a DÚ v PS

- PS 37/19 + tabulka

- čtení - Terezínské ghetto (Kdo o sobě ví, že ve čtení zadrhává apod. bude každý den číst doma nahlas!)

anglický jazyk

- test furniture - zbytek

- SB 121

- WB 75/2, 3

- blíží se test z Unit 11

vlastivěda

- zápis - Světlo rozumu: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171103_101703.jpg

- v pátek bude test z 1., 2. a 3. kapitoly

- Dějiny udatného českého národa 74 - 80: https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ&index=74&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

matematika

- geo: Vlastnosti úhlopříček - viz uč. str. 23/cv. 1

- PS 26/7   30/1

hudební výchova

- referáty - Haydn, Mozart

- C-dur

pondělí 6. 11.

český jazyk

- ranní kruh

- (dikt.) - kořen slov

- čtení - Tygr dělá uáá uáá (soutěž Albatrosu)

- DÚ - přečíst v učebnici tabulky na str. 36, 37, 38, 39 - sami si podepište, že jste nastudovali do notýsků

anglický jazyk

- škrtačka - Halloween - ghost, grave, cemetery, spider, witch, bat, hat, web, blood...

- WB 74/2, 3

- WB 76/4

- Test z Unit 11 domluven ne středu - naučit se was/were - kladné i záporné věty, otázky, furniture, předložky, časové údaje (last Saturday, from 6 to 9, yesterday...)

matematika

- kontrola DÚ

- kontrola PS 24 a 26/1-5

- PS 28 - co kdo stihnul - dokončíme zítra

- DÚ - dokončit PS 26

přírodověda

- PS 19/15

- plakát Slunce - skupinová práce

český jazyk

- zpívání

- zapsat do žákovského záznamníku - návštěva Národního divadla (prohlídka budovy) - sraz v pátek 10. 11. v 8:00 u vchodu školy, návrat ve 12:45 ke škole, s sebou: kartičku MHD, svačinu, pití, psací potřeby, pastelky (pokud bychom se vrátili dříve, pokračovali bychom v práci na projektech o Slunci)

Test z vlastivědy se kvůli ND přesouvá na příští úterý.

- prac. list - d/dd, z/zz

úterý 7. 11.

čtenářská dílna + referát o knize

matematika

- minutovka - jednotky délky

- kontrola PS 26

- dokončení PS 28

- DÚ - PS 29 + kontrola

vlastivěda

- Život na vesnici

- přečíst uč. 19, 20, 21

- PS 14

- Dějiny udatného českého národa 81: https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY&index=81&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

český jazyk

- přednáška - krkavcovití

vv

- kresba uhlem - krkavcovití

středa 8. 11.

anglický jazyk

- test Unit 11

(kdo stihl dříve - WB 78/3)

matematika

- informace ke čtrtletce: termín 21. listopadu (úterý): zaokrouhlování, pojmy (součin, podíl, součet...), přednosti (závorky, násobení a dělení), převody jednotek délky a hmotnosti, písemné + - * :, slovní úlohy, geo: pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, čtyřúhelník, rýsování + náčrty (obdélník, pravoúhlý trojúhelník), úhlopříčky, kolmice a rovnoběžky

- PS 32

- kontrola PS 28

- DÚ PS 31 + kontrola

český jazyk

- informace ke čtvrtletce: termín čtvrtek 23. listopadu: diktát, vyjmenovaná slova, velká písmena, slova nadřazená, synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, slova lichotivá, hanlivá, citově nezabarvená, slova nespisovná, slova příbuzná, kořen slov, předložky s / se /z / ze, předpony s-, z-, vz-, d/dd, z/zz, ě/je, přípony -ný, -ní, -í, -ský, -ští..., pravidla pro poznávání slov příbuzných

- prac. list - předpony s-, z-, vz-

- DÚ PS 40/24 + přečíst tabulku

pracovní činnosti

- šití plátěného stahovacího pytlíčku

čtvrtek 9. 11.

český jazyk

- zpívání

- prac. list ě/je, n/nn (viz uč. 39, 40)

- DÚ PS 41/26 + tabulky

přírodověda

- prezentace Měsíc, Slunce

- dokončení plakátů Slunce

- kdo je hotov brzy, začne PS 22, 23 - den a noc

matematika (geo)

- opakování rýsování pravoúhlého trojúhelníka

- opakování rýsování obdélníku a úhlopříček

- opakování kolmic a rovnoběžek

- PS 30 - dokončit

- DÚ PS 33 + kontrola

Nezapomeňte, že zítra jdeme na prohlídku Národního divadla.https://zshorackova4b.estranky.cz/clanky/aktuality.html

pátek 10. 11.

1. - 3. h. Prohlídka budovy Národního divadla

4. a 5. h. prezentace projektů Pečujeme o zvířátko, Měsíc, Slunce

pondělí 13. 11.

český jazyk

- ranní kruh

- stavba slova na známky

- Tygr dělá uáá - čtení

- DÚ 39/2 - psát pouze slova - neopisovat celé

anglický jazyk

- škrtačka - classroom instructions - ze SB 25

- WB - doplnit vše, co chybí z Unit 11

matematika

- slovní úlohy - uč. 57/4, 5

- PS 34 - co kdo stihne - dokončíme zítra

- DÚ PS 35 + kontrola z klíče

přírodověda

- prezentace plakátu Slunce 2x

- PS 22, 23

- kdo má hotovo z minulé hodiny, může začít str. 24

český jazyk

- kontrola DÚ

- PS 41

úterý 14. 11.

čtenářská dílna + referát

matematika

- zpívání

- slovní úloha uč. 57/6

- PS 34 - dokončení + kontrola

- DÚ PS 37 + kontrola

vlastivěda

- test z kapitol 1, 2, 3

- video - Dějiny udatného českého národa - Sametová revoluce

český jazyk

- prezentace slohu ,,pečujeme o zvířátko"

- řešení úlohy ,,čtete pozorně?"

- zadání slohu ,,jak trávíme volný čas" - rozsah min. A5, max. A4, napsat své volnočasové aktivity - nejen kroužky, ale i např. vyrábění doma, lyžování v zimě apod. Něco o daných činnostech napsat - neměl by to být pouze seznam aktivit.

vv

- soutěž Albatrosu - ,,Namaluj svého tygra"

středa 15. 11.

anglický jazyk

- škrtačka - what, where, why, who, when, what colour + prepositions

- SB 24, 25

- WB 10

- cowboy

matematika

- minutovka - jednotky hmotnosti (g, dkg, kg, q, t)

- slovní úloha - uč. 58/4

- PS 36 - co kdo stihne, zítra bude chvilka na dokončení

- DÚ PS 39 + kontrola

český jazyk

- zpívání

- -ský, -ští - prac. list (výklad viz uč. 41, 42)

pracovní činnosti

- dokončení pytlíčku

čtvrtek 16. 11.

český jazyk

- zpívání

- prac. list - slovní druhy (viz uč. 67) - umět názvy slovních druhů a k nim uvést příklad + vědět, které jsou ohebné / neohebné

- Terezínské ghetto - čtení

- DÚ učit se na písemku - připravit si dotazy

přírodověda

- video ESA den / noc, střídání ročních období: https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

- PS 22,23 - všichni dokončit

- PS 24 - pouze ten, kdo má hotovo 22 a 23 - není nutné dnes str. 24 dokončit, pozor na sklon osy a rovníku - porovnejte s obrázkem v učebnici

matematika

- slovní úloha uč. 58/5

- PS 36 - všichni dokončit

- PS 38/1-7 - pouze ten, kdo má hotovo na str. 36

- DÚ - učit se na písemku, připravit si dotazy

pátek 17. 11.

- volno

pondělí 20. 11.

český jazyk

- ranní kruh

- diktát - předpony s-, z-

anglický jazyk

- tleskačka - Christmas

- SB 26, 27

- WB 11

3. + 4. hodina

- Dny prevence - závislost na počítači

5. hodina

- dotazy k písemkám z M a ČJ

úterý 21. 11.

1. hodina

- čtvrtletka z M

2. hodina

- dotazník o zdravé výživě

vlastivěda

- zápis - Život na vesnici

- PS 15

český jazyk

- čítanka 106 - 109

- prezentace slohu - Jak trávíme volný čas

vv

- dokončení obrázku tygra

- zimní ulice

středa 22. 11.

anglický jazyk

- SB 28, 29

- WB 12

matematika

- dokončení PS 38 + kontrola

- PS 39

- krychle

český jazyk

- PS 43/2, 3, 4

- PS 44

- dinosauři

čtvrtek 23. 11.

český jazyk

- čtvrtletka

- DÚ - PS 39/22

přírodověda

- ESA video - Sluneční soustava, komety: https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

https://www.youtube.com/watch?v=eLs6ZksxJ44

- všichni dokončit PS 24

- kdo je hotov - PS 25, 26

matematika

- PS 40

- DÚ PS 41 + kontrola

pátek 24. 11.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - uč. 65/3,  65-66/4

-  čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- škrtačka - Christmas

- poslech na známky

- SB 30, 31

- WB 13

vlastivěda

- zápis - Manufaktury: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171124_102118.jpg

http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171124_102132.jpg

- PS 15, 16

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- rovinné obrazce a jejich obvody

- PS 42

hv

- referáty: Ryba, Beethowen

pondělí 27. 11.

český jazyk

- oprava čtvrtletní písemné práce

- DÚ uč. 49/2 a

anglický jazyk

- tleskačka - Christmas

- SB 33

- WB 14/1, 3

- v pátek bude test z Unit 2

matematika

- oprava čtvrtletní písemné práce

- výsledky sociometrie

- DÚ PS 45

přírodověda

- ranní kruh

- výsledky sociometrie

český jazyk

- čtení - Terezínské ghetto

úterý 28. 11.

český jazyk

- čtenářská dílna

- referát

- DÚ - PS 46/11

matematika

- fotky z Namibie od paní učitelky Krutílkové (v Namibii žije Anička Věrchuša, která je zapsaná k nám do třídy)

- římská čísla - opakování do stovky (bude v minutovce příští týden)

- PS 44 - co kdo stihne - zítra dokončíme

- DÚ PS 47 + kontrola

vlastivěda

- zápis Obrození

- PS 17

- horké křeslo - letopočty - ze všech kapitol probraných v 5. ročníku

- v úterý bude test z kapitol 4, 5, 6

- komu chybí některé zápisy, doplní je z rajčete - blíží se kontrola zápisů

český jazyk

- prezentace slohu ,,Jak trávíme volný čas"

- zadání slohu ,, Učíme se učit":

Zpracovat na A5 – A4 některé z následujících témat:

 • učení zpaměti
 • jak vyhledávat a ověřovat informace
 • vybrat jeden ze stylů učení a popsat ho (vizuální, auditivní, kinestetický)
 • sebereflexe a zpětná vazba
 • jak si dělat poznámky
 • výukové programy
 • kurzy
 • učení se s někým (kamarádem, rodičem, sourozencem, skupinou lidí..)
 • pomůcky pro učení (buď informace o několika pomůckách, nebo výroba jedné pomůcky)

vv

- video upoutávka na výstavu Von Monet bis Kandinsky:
https://www.youtube.com/watch?v=l3rPa33oaJo

- Paul Klee - rybky

http://dl.ket.org/Webmuseum/wm/paint/auth/klee/golden-fish/klee.golden-fish.jpg

https://images.icanvas.com/2d/15239.jpg

- z knížky Kunst, Ein Mitmachbuch für Kinder: https://img-cloud.megaknihy.cz/5044719-large/a80f6ea2d13cea59c79122ef80ec62a6/kunst-ein-mitmachbuch-fur-kinder.jpg

středa 29. 11.

anglický jazyk

- tleskačka Christmas food

- oprava z minulé hodiny

- WB 14, 15

- informace k testu (Unit 2, píše se v pátek)

matematika

- opakování římských čísel do 500: http://www.converter.cz/prevody/rimska-cisla.htm

- PS 44 - dokončení a kontrola

- DÚ PS 43 + kontrola

český jazyk

- slova, která vypadají stejně, ale jejich slovní druh poznáme až podle kontextu (lež, vedle, pila...) - ČJŠ - uč. 66/6

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ - uč. 66/5 a - pouze křížovka

- relaxační balónek z rýže

čtvrtek 30. 11.
český jazyk

- zpívání

- mazací tabulky - slovní druhy podle kontextu ve větě

- ČJŠ uč. 76/4

- Terezínské ghetto

- DÚ - PS - dokončit str. 45

přírodověda

- ESA - video - Mars https://www.youtube.com/watch?v=d6-AGrJbWWQ

- první tabulka z PS 28 (není v učebnici - nutno použít knihy nebo internet) - lety do vesmíru

matematika

- mazací tabulky - římská čísla do 1000

- PS 46

- DÚ 49 + kontrola

pátek 1. 12.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ uč. 78/8

- kontrola PS

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- test Unit 2

- games

vlastivěda

- zápis: Z poddaného člověka občan, rok 1848

- dodělat co komu chybí z PS 15, 16, 17

- horké křeslo - příprava na test z kapitol 4, 5, 6

matematika - geo

- sešit geo - obvody - opsat tabulku pro obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka z uč. str. 34

- sešit geo - rýsování kružnice a kruhu + body které jim náleží / nenáleží

- PS 48/7

hv

- hraní na zvonkohru podle not

- referáty

pondělí 4. 12.

anglický jazyk

- Change places if - Christmas

- WB 16, 17

- prezentace - writing WB 14, 15

matematika

- mazací tabulky - římská čísla nad 1000

- PS 46 - kontrola

- PS 48 - co kdo stihne

český jazyk

- diktát -ný, ní, -í

- ranní kruh

- DÚ - sebehodnocení ze všech předmětů podle přehledu na tabuli - stačí ,,osmajlíkovat" předepsaná témata, můžete přidat komentář (ten není povinný)

úterý 5. 12.

český jazyk

- čtenářská dílna

matematika

- minutovka - římská čísla do 100

-PS 48 - dokončení + kontrola

- PS 50 - co kdo stihne

vlastivěda

- test z kapitol 4, 5, 6

- zápis - Stroje ovládly život: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20171207_143925.jpg

tv

- Mikuláš

český jazyk

- prezentace slohů - Jak trávíme volný čas, Učíme se učit

vv

- dokončení rybek - P. Klee

- vánoční přání

Úkoly nejsou, protože parník..

středa 6. 12.

anglický jazyk

- tleskačka - Christmas

- SB 34, 35

- WB 18/1, 2

matematika

- zlomky - kreslení a psaní (např. 1/4 z kruhu, ze čtverce, z obdélníka 3x4, z tyče, ze 20 knoflíků)

(v učebnici jsou zlomky na str. 48)

- PS 50

- DÚ PS 53 + kontrola

český jazyk

- zpívání koled

- vzory podstatných jmen rodu mužského - viz uč. 80-81

- Terezínské ghetto - čtení

- DÚ uč. 83/3

- ozdobička na dárek

čtvrtek 7. 12.

český jazyk

- zpívání

- koncovky podstatných jmen rodu mužského - PS 73/39

- PS 72/38 - zatím pouze vypsta podstatná jména rodu mužského do tabulky - p., č., r. budeme určovat příště

přírodověda

- test - Měsíc, Slunce, sluneční soustava

(příští test bude na den/noc, střídání ročních období, lety do vesmíru)

- PS 28 - dokončení (je potřeba použít internet nebo knihy, informace nejsou v učebnici)

matematika

- zlomky - zápis zlomků - uč. 48/2

- PS 50 - kontrola

- PS 52 - co kdo stihne (každý by ale měl v zadaném čase zvládnout alespoň půlku)

- DÚ PS 55 + kontrola

pátek 8. 12.

český jazyk

- dokončení ranního kruhu z pondělí

- zpívání

- PS 72/38

anglický jazyk

- Christmas bingo

- SB 36, 37

- WB - dokončení 18

- bude test ze skills

vlastivěda

- PS 18 - všichni

- PS 19 - co kdo stihne

- Dějiny udatného českého národa

matematika (geo)

- souřadnice

- do sešitu geo zapsat spodní růžový rámeček ze str. 45 + příklady z praxe (první 4 řádky na str. 45)

- PS 70

- hra lodě

hv

- hra na zvonkohru

- referáty

pondělí 11. 12.

anglický jazyk

- Christmas bingo

- WB 19

- SB 38

3. h - perníčky

matematika

- zpívání

- kontrola souřadnic

- PS 72/1, 2, 3, 4

- PS 74/1, 2, 3, 4

přírodověda

- část záznamu videohovoru s Paolo Nespolim

- PS 27 + co komu chybí v PS (bez testů)

český jazyk

- slovní druhy na známky

- PS 19/4

- ranní kruh

úterý 12. 12.

čtenářská dílna

matematika

- minutovka - římská čísla do 1000

- PS 54 - jednotky času (dokončíme zítra)

- lodě (na procvičení souřadnic)

- DÚ - PS59 + kontrola

vlastivěda

- zápis - Národ sobě

- dokončit PS 19

- horké křeslo z kapitol 7, 8, 9 - po prázdninách bude test

český jazyk

- prezentace slohů ,,Volný čas" a ,, Učíme se učit"

- zadání slohu ,,pohled"

vv

- ozdoba na dárek

- prezentování slohů

středa 13. 12.
anglický jazyk

- Christmas bingo

- SB 39

- WB 20, 21 (dokončíme příště)

- v pátek - test za skills

matematika

- zpívání

- MŠ 48/6

- PS 52, 54

- lodě (procvičování souřadnic)

- DÚ PS 61 + kontrola

český jazyk

- PS 73 - dokončit

- PS 74

- DÚ PS 65

pracovní činnosti

- bambulka na vidličce

čtvrtek 14. 12.

český jazyk

- zpívání

- PS 75, 76

- Terezínské ghetto

- DÚ PS 66/25

přírodověda

- ESA kids - požadavky na astronauty https://www.esa.int/esaKIDSen/SEM6TIWJD1E_LifeinSpace_0.html

- Paolo Nespoli - zbytek videohovoru (cca 3:54) https://www.youtube.com/watch?v=D-pLWxiHgb4

- podnebné pásy https://www.youtube.com/watch?v=oYS2Xo2vsb8

- PS s opičkou str. 1, 2 (dokončíme příště)

matematika

- zlomky - uč. 49/3

- kontrola PS 52, 54

- PS 56 (dokončíme příště)

- DÚ PS 63 + kontrola

pátek 15. 12.

český jazyk

- zpívání

- PS 63/20

- čtení - Terezínské ghetto

anglický jazyk

- test - skills (speaking dokončíme příště)

- books

vlastivěda

- PS 20, 21

- horké křeslo

matematika

- souřadnice - zopakovat - osa, počátek, zapisování souřadnic

- tělesa - viz uč. 56/1 - hra sova (vlastnosti těles, pojmy vrchol, hrana, stěna, podstava, plášť)

- PS 60 - kružnice a kruh

hudební výchova

- hraní koled na zvonkohry

- referáty

Organizace příštího týdne:

Po 18 - dle rozvrhu

Út 19 - florbal - pokud postoupíme, posune se nám obědová pauza z 5. na 6. hodinu. Pokud nepostoupíme, rozvrh zůstává jako obvykle.

St 20 - 4. hodinu živý Betlém, zbytek dle rozvrhu

Čt 21 - třídní besídka - přinést dárečky pro kamarády + 1 anonymní do tomboly (žádné veledary), deskové nebo karetní hry

Pá 22 - kino Chodov - film hrayen ze třídního fondu, občerstvení si žáci hradí sami, s sebou kartičku MHD

pondělí 18. 2.

anglický jazyk

- sepaking test (skills U 1, 2)

- WB 21

- SB 40, 41

český jazyk

- ranní kruh

matematika

- PS 56

- zlomek z čísla - např. 2/3 z 21

- zdobení perníčků

- DÚ PS 63 + kontrola

přírodověda

- dokončit PS 1, 2 z minulé hodiny

- PS 3

- zdobení perníčků

český jazyk

- čtení - Terezínské ghetto

- DÚ PS 70/36

úterý 19. 12.

Florbalový turnaj

odpoledka - čj - prezentace slohů - učíme se učit

vv - vánoční tvoření

středa 20. 12.

anglický jazyk
- www.duolingo.com

matematika

- Živý Betlém

český jazyk
- vzory přídavných jmen: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/2test.php

pracovní činnosti

- Betlémy, ozdoby, vánoční zvyky

čtvrtek 21. 12.

- třídní besídka - dárečky, tombola, společenské hry

pátek 22. 12.
- kino: sraz 8:00 u vchodu školy, návrat 12:45 ke škole, s sebou: kartičku MHD, svačinu, pití, přiměřené kapesné

středa 3. 1.

anglický jazyk

- New Year's Resolutions

- WB 22, 23 (bez posledního cvičení na každé straně - doplníme později)

- ve středu bude test z Unit 3

matematika

- zlomek jako část z čísla - uč. 58/8

- PS 58 celá + kontrola

- DÚ PS 65 + kontrola

český jazyk

- ranní kruh - zážitky z vánočních prázdnin

- DÚ PS 48/17, 18

pracovní činnosti

- model satelitu Rosetta: http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMYHFYXO2I_OurUniverse_0.html

čtvrtek 4. 1.

Předpokládané termíny písemek: matematika v pátek 12. ledna, český jazyk v pondělí 15. ledna.

Předpokládaná témata:

ČJ – pololetka

ě/je

vyjmenovaná slova

koncovky podstatných jmen

s-, z-, vz-

synonyma, antonyma / slova lichotivá a hanlivá

slovní druhy

vytvořeni tvaru podstatného jména podle zadaného pádu a čísla

koncovky přídavných jmen

vzorce souvětí

diktát (mix všeho)

M – pololetka

písemné sčítání, odčítání, násobení (dvojciferným a trojciferným číslem), dělení + zkouška

převody jednotek + -

zlomek z daného čísla

římská čísla

slovní úlohy

rýsování + náčrt

umět poznat a použít – poloměr, průměr kružnice, odvěsna a přepona pravoúhlého trojúhelníka, úhlopříčky

český jazyk

- zpívání

- rozdání nového PS

- PS II 5/2 - druhy přídavných jmen

- PS 7/7 koncovky přídavných jmen

Kdo chybí a nemá tedy druhý díl PS, nastuduje přídavná jména podle učebnice str. 99-111. Pozor - koncovky příd. jm. budou v písemce!

- DÚ PS II 6/4 - pouze barevně vyznačit druhy přídavných jmen

přírodověda

- informování ostatních tříd o projektu ,,Hrdá škola" a z něj vycházející akce ,,Do školy v teplácích" 16. ledna: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola

- PS 4, 5 - přizpůsobení rostlin a živočichů, podnebné pásy

matematika

- dotazy ke zlomkům - zlomek jako část z čísla

- PS 62 (příprava na test)

- DÚ PS 67

pátek 5. 1.

český jazyk

- omluvenky, zpívání

- vzorce souvětí - procvičení na kartičkách - budou v písemce! - pozor na spojovací výrazy: http://www.on-lineprocvicovani2.estranky.cz/img/picture/88/image0-5.jpg

- PS 8/8, 9   PS 9/10, PS 10/12

anglický jazyk

- Change places if

- SB 44, 45

- WB 22/3 - writing (na samostatný papír)

- ve středu bude test y Unit 3

vlastivěda

- zápis - Vznik Československé republiky

- PS 22

- horké křeslo z kapitol 10, 11

matematika

- dotazy k písemce z geometrie

- dokončení PS 62 ze včerejška

- kdo je hotov PS 66/10, 4, 5

hv

- výroba papírové klaviatury s popisky tónů

- referát - P. I. Čajkovskij

pondělí 8. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- kontrola WB 22, 23

- SB 46

- writing WB 23/6

český jazyk

- vzory podst. jm

- ranní kruh

- DÚ PS II - přečíst tabulky ze str. 7-10 a sami si podepsat, že nastudovali

matematika

- uč. 54/8

- začít nosit druhý díl učebnice

- kontrola PS 62

- DÚ PS 69 + kontrola

přírodověda

- test - den a noc, roční období, lety do vesmíru

- všichni - dokončit PS 4, 5

- kdo je hotov - začne PS 6

český jazyk

- www.kaminet.cz - přídavná jména - vzory, koncovky

- PS II 10/11, 13

úterý 9. 1.

český jazyk

- čtenářská dílna

- DÚ PS II 5/3

matematika

- zpívání

- uč. 52/6

- PS 68/5

- PS 64

- DÚ 71+kontrola

vlastivěda

- PS 23, 24

- Dobrý voják Švejk https://www.youtube.com/watch?v=fRQnvwyN8dc

český jazyk

- prezentace slohů

- zadání slohu e-mail: poslat e-mail na skrivankova@horackova.cz. E-mail musí obsahovat pozdrav, oslovení, vlstní zprávu, rozloučení a podpis. Do předmětu e-ailu uveďte ,,sloh".

vv

- odraz hor v lyžařských brýlých

středa 10. 1.

anglický jazyk

- test Unit 3

- writing - My ideal home - prezentace

matematika

- zpívání

- opakování rýsování kružnice, měření průměru kružnice

- kontrola PS 68/5

český jazyk

- mazací tabulky - vzory přídavných jmen

- PS II 12/16, 17    6/5, 6

- DÚ PS 73 + kontrola

- Terezínské ghetto

- DÚ PS II 11/14

pracovní činnosti

- dokončení modelu satelitu Rosetta: https://www.esa.int/esaKIDSen/SEMYHFYXO2I_OurUniverse_0.html

čtvrtek 11. 1.

český jazyk

- zpívání

- mazací tabulky - slovní druhy

- PS I str. 49 - všechny doplňovačky (opakování pravopisu slov s předponami a příponami)

- DÚ PS II 12/16

přírodověda

- video - mytí vlasů ve vesmíru: https://www.youtube.com/watch?v=uIjNfZbUYu8

- ukázky videí National Geographic ze savany, pouště a tropického deštného lesa

- PS 6, 7

- horké křeslo na téma podnebné pásy

matematika

- opakování rýsování pravoúhlého trojúhelníka

- kontrola PS 64

- PS 66 - co kdo stihne

- DÚ - učit se na písemku a nezapomenout zítra rýsovací potřeby

pátek 12. 1.

matematika

- pololetní písemná práce

anglický jazyk

- výsledky testu Unit 3

- writing - a flat

vlastivěda

- zápis - Tvář ČSR

http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180112_104610.jpg

- Dobrý voják Švejk

český jazyk

- koncovky přídavných jmen

- PS 13/19 - zájmena

hv

- zpívání + chrastítka

pondělí 15. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- prezentace - My ideal home (writing)

- WB 24, 25

český jazyk

- pololetka

- DÚ PS I. díl - 59/11

matematika

- dělení velkých čísel zpaměti - mazací tabulky - viz uč. str. 3/ cv. 1

- PS str. 66

- DÚ 75 + kontrola

přírodověda

- https://www.youtube.com/watch?v=dINQj36FEN4

- podnebné pásy - PS 8, 9 - co kdo stihne

český jazyk

- ranní kruh

úterý 16. 1.

čtenářská dílna

2. hodina

- oprava pololetní písemné práce z českého jazyka

vlastivěda

- zápis (Tvář Československa 2. část): http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180116_161458.jpg

- PS 25

český jazyk

- prezentace slohů

- zadání slohu -,,Náš kraj" - popis obrázku krajiny - používat hodně předložek a přídavných jmen

vv

- dokončení odrazu hor v lyžařských brýlích

- hygge obrázek: https://www.google.cz/search?q=hygge&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuwOu36NzYAhUsDJoKHX5JASsQ_AUICigB&biw=1280&bih=633

středa 17. 1.

matematika

- oprava pololetní písemné práce

český jazyk

- stupňování přídavných jmen - ČJŠ

- PS II. díl 11/15

- Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- karbička - slepice

čtvrtek 18. 1.

český jazyk

- preventivní program s Pavlem Klímou

přírodověda

- Mírný podnebný pás

- PS 8, 9

- horké křeslo

- dobrovolný úkol - najít filmy, ve kterých se objevuje poušť, savana, tropický deštný les, tajga atd.

matematika

- MŠ - uč. 4/1

- PS 68

pátek 19. 1.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - druhy zájmen - viz uč. 120, 121

- kontrola DÚ v PS I. díl

- PS II díl - 14/20, 14/21 - zatím pouze označit zájmena (druhy určíme příští týden)

anglický jazyk

- Mr Wolf

- kontrola SB 48

- SB 49

- books

vlastivěda

- zápis: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180119_103701.jpg

matematika (geo)

- sešit geometrie - vlepit milimetrový papír - na něj vyznačit 1 mm2 , 1 cm2, 1 dm2, zapsat, že 1 m2 je cca 1 křídlo tabule

- uč. 8/3 - překreslit na milimetrový papír a zapsat obsahy obrazců

- PS 72/8, 74/8, 76/2, 6, 8

hv

- bubnování na židle: opakování rytmu, překrývání několika rytmů, rondo

- referát - Antonín Dvořák

pondělí 22. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- kontrola SB 49

- SB 50

- zadání zápisu ze dvou knih: Název, autor, ilustrátor, děj - připravit si informace na lísteček, nechat si zkontrolovat chyby, pak teprve vytvořit projekt načisto. Náměty na nadpisy: https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=bullet%20journal%20letters&rs=typed&term_meta[]=bullet%7Ctyped&term_meta[]=journal%7Ctyped&term_meta[]=letters%7Ctyped

český jazyk

- ranní kruh

- ČJŠ - vypsat z učebnice zájmena ukazovací, tázací a vztažná

matematika

- zpívání

- MŠ - dělení se zbytkem - uč. 5/1

- kontrola PS 68

- DÚ PS 76/1

přírodověda

- PS 10, 11

- horké křeslo - podnebné pásy

český jazyk

- PS II 14/21 - určit druhy zájmen

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I 70/35

úterý 23. 1.
čtenářská dílna

matematika

- zpívání

- dělení dvojciferným číslem - uč. 6/2 (do MŠ)

- dokončit PS 72

vlastivěda

- zápis - Válečná a poválečná léta - 1. část (Vyhlášení protektorátu, 2. světová válka) https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180126_141754.jpg

- ukázka z dokumentu Velká válka - o první světové válce

český jazyk

- prezentace slohů Náš kraj (popis krajiny)

vv

- Henri Rousseau: https://images.icanvas.com/list-hero/henri-rousseau.jpg

parafráze na obraz

středa 24. 1.

anglický jazyk (suplování)

- WB 26, 27

- books

- příprava zápisků z knih

matematika

- zpívání

- MŠ - písemné dělení dvojciferných čísel - uč. 6/3

- PS 74

český jazyk

- mazací tabulky - vzory přídavných jmen

- ČJŠ - druhy zájmen - neurčitá, záporná

- PS II 16/25, 26 + tabulka (zájmena)

- Terezínské ghetto

pracovní činnosti

- příšerky z krabic

čtvrtek 25. 1.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - druhy zájmen - určování

- PSII 15/23, 24

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I 66/26, 27

přírodověda

- dokončit PS 10, 11

- doplnit, pokud něco chybí z předchozích stran

- teprve pokud nic nechybí, můžete začít PS 12, 13 - není nutné dnes dokončit

matematika

- organizační informace: před pololetními prázdninami budeme vyklízet co nejvíc věcí ze třídy (domů/do skříňky). Nejprve budou ve třídě přespávat účastníci akce Ledová Praha, poté proběhne výměna dveří. Žluté patro hlásilo, že při jejich výměně byl prach i ve věcech, které byly zakryté igelitem. Odneste proto i rostliny a polštářky.

- MŠ uč. str. 7/cv. 1 - písemné dělení dvojciferným číslem

- dokončit chybějící cvičení v PS - co kdo nestihne, doplní za DÚ

pátek 26.1.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - mě / mně - viz tabulka uč. 122

- PS II str. 17

- kontrola DÚ v PS I

anglický jazyk

- Change places if

- kontrola SB 26, 27 ze středeční suplované hodiny

- books - čtení, příprava zápisků

vlastivěda

- zápis - Válečná a poválečná léta - 2. část (Boj proti okupaci, ČSR svobodná) https://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180126_141802.jpg

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- sešit geo - opakování obsahu čtverce a obdélníka - viz uč. str. 13

- kontrola PS I

- rozdání PS II

hudební výchova

- Leoš Janáček

- karaoke

pondělí 29. 1.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- SB 51

- books

český jazyk

- určování vzorů přídavných jmen na známky

- ranní kruh

matematika

- zpívání

- MŠ - zkoušky k příkladům písemného dělení dvojciferným číslem (k prvním třem příkladům, které jsme počítali minulý týden) - návod viz uč. 6/2

- PS II. díl str. 2 (zítra bude ještě chvilka na dokončení)

- komu ještě něco chybí z PS I. dílu, doplní a přijde ukázat

- DÚ PS II. díl str. 3 + kontrola

přírodověda

- skupinová práce podle PS 13/13 - na vybraný klimatický pás (část klimatického pásu)

český jazyk

- ČJŠ - skloňování zájmene ,,se" - viz uč. 122

- ČJŠ - sebou / s sebou - viz uč. 123

- PS 18

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I. díl 64/22 a

úterý 30. 1.

čtenářská dílna

matematika

- minutovka - dělení se zbytkem zpaměti (známky bude do e-ŽK možné zadávat až po prázdninách, podívejte se na ně alespoň do sešitu)

vlastivěda

- informace o ,,suit up day - dni v oblecích" - prostě a jednoduše - načančejte se na vysvědčení

- zbytek zápisu - Válečná a poválečná létahttp://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180130_163123.jpg

český jazyk

- prezentace slohů - Náš kraj (popis krajiny)

vv

- Henri Rousseau - pokračování v práci z minulého týdne

středa 31. 1.

anglický jazyk

- books projects - headlines

- games

matematika + český jazyk mix

- zpívání

- kontrola DÚ v PSČJ

- PS M str. 4

5. hodina

- vysvědčení

6. hodina

- odpadá

čtvrtek 1. 2.

čeký jazyk

- zpívání

- PS II str. 19, 20 (druhy číslovek)

- Terezínské ghetto

přírodověda

- projekty - podnebné pásy

matematika

- poučení o bezpečnosti před prázdninami

- námět na prázdniny - bullet journal https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F0a%2F3b%2F45%2F0a3b4533c5f89edf142e596ce004730f.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fgeenicolaou%2Fbullet-journal-collective%2F&docid=Kx_Da6EJ9fy9gM&tbnid=j1WVA7HXLqaEJM%3A&vet=10ahUKEwjMtsSQ8ITZAhURh6YKHTGZAk4QMwhgKBkwGQ..i&w=736&h=981&bih=633&biw=1280&q=bullet%20journal%20happy&ved=0ahUKEwjMtsSQ8ITZAhURh6YKHTGZAk4QMwhgKBkwGQ&iact=mrc&uact=8

- kontrola PS 4

- PS 6 - co kdo stihne (alespoň půl stránky)

Po prázdninách nás čekají testy z PŘ - podnebné pásy, VL - kapitoly 10, 11, 12, AJ 1 - Unit 4 - konkrétní data domluvíme po prázdninách.

pondělí 12. 2.

termíny testů:

Aj 1 - Unit 4 - Pá 16. 2.
Př - podnebné pásy (včetně oceánů) - Po 19. 2.
Vl - kapitoly 10, 11, 12 - Út 20. 2.
 

anglický jazyk

- čištění lavic a vybalování po výměně futer
- WB 28, 29

- v pátek bude test z Unit 4

český jazyk

- ranní kruh - vyprávění o prázdninách

matematika

- zpívání

- MŠ - uč. str. 7/4 - 1. sloupec + zkoušky (Kdo zapomněl, zopakuje si postup podle uč. str. 6)

přírodověda

- dokončování projektů - podnebné pásy

- test z podnebných pásů - včetně oceánů - v Po 19. 2.

český jazyk

- stěhování pomůcek zpět do kabinetu prvního stupně

- ČJŠ - tabulka druhů číslovek - viz uč. str. 134

- Terezínské ghetto

úterý 13. 2.
čtenářská dílna

- čtenářský deník stačí přinést do konce týdne

- DÚ - PS I 61/14, 15

matematika

- zpívání

- MŠ - uč. 7/4 - 2. sloupec + zkoušky

- kontrola PS 6

- DÚ PS 9 + kontrola

vlastivěda

- zápis - Od totalitní moci k demokracii

- Dějiny udatného českého národa

- bude test z kapitol 10, 11, 12 - v út 20. 2.

český jazyk

- prezentace slohů Náš kraj

- zadání slohu Vyprávění podle osnovy - viz uč. 158, 159

vv

- džungle - pokračování

středa 14. 2.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- kontrola WB 28, 29

- books - dokončit výpisky - vrátit knihy

- kdo je hotov - WB 30, 31

matematika

- minutovka - slovní úlohy - uč. 4/2, 3

- násobilkové obdélníky

- PS 8 - co kdo stihne

český jazyk

- zpívání

- mazací tabulky - druhy zájmen

- ČJŠ - UČ. 121/4

- přáníčka

čtvrtek 15. 2.
český jazyk

- zpívání

- ČJŠ uč. 123/3 - sebou / s sebou

- PS 21/37

- Terezínské ghetto

- DÚ PS I 58/10 - vyznačit vzory (nepřepisovat do sešitu)

přírodověda

- třídění přírodnin

- PS 14, 15 + Přehled živé přírody

- učit se na test z podnebných pásů a oceánů

matematika

- násobilkové obdélníky

- PS 8

- začít PS 10

- DÚ - dokončit PS 10

- VYDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA GYMNÁZIA PROTI PODPISU

pátek 16. 2.

český jazyk

- omluvenky

- zpívání

- ČJŠ - uč. 124/4 - skloňování zájmene JÁ

- PS 21/38 - barevně vyznačit synonyma

- Terezínské ghetto

anglický jazyk

- Test Unit 4

- kdo má ještě u sebe knížky, přinese v pondělí - budeme je předávat další třídě

vlastivěda

- zápis - Od totalitní moci k demokracii - 2. část (Okupace Československa)

- Dějiny udatného českého národa

matematika

- sešit geometrie - uč. 19/1, 2  uč. 20/1 - obsah

- kontrola PS 8

hv

- bubnovací kruh - Let's all play our drum: https://www.youtube.com/watch?v=F8Ru09OH3zM

- referáty

pondělí 19. 2.

anglický jazyk

- Mr. Wolf

- vrácení knih

- SB 54, 55

- WB 30 - ukázky typů učení slovní zásoby a gramatiky

český jazyk

- diktát z přírodovědy

- ranní kruh

- DÚ PS I str. 53

matematika

- zpívání

- násobilkové obdélníky

- písemné dělení + dotazy

- DÚ PS 13 + kontrola

přírodověda

- test - podnebné pásy

- prezentace projektu - podnebné pásy

český jazyk

- ČJŠ - skloňování číslovky dva, dvě - uč. 138

- výroba čtecí záložky - čtení ve dvojicích - čítanka 48, 49 - Tom Sawyer

úterý 20. 2.

čtenářská dílna

- DÚ - PS I 52/6, 7 + tabulka

matematika

- MŠ - průměrná rychlost - uč. 14/1, 2

- kontrola PS 10

- PS 12 - co kdo stihne

- DÚ - PS 15 + kontrola

vlastivěda

- test z kapitol 10, 11, 12

- Dějiny udatného českého národa

český jazyk

- prezentace slohů ,,Náš kraj", ,,Vyprávění podle osnovy"

vv

- dokončení džungle

- kůň

středa 23. 2.

anglický jazyk

- Who/what am I? (lístečky na čele)

- oprava WB 31

- SB 56, 57

matematika

- minutovka - písemné dělení dvojciferným číslem

- PS 12 - dokončit

český jazyk

- zpívání

- skloňování číslovek 3, 4, 5 - viz tabulka v uč. 139

- druhy číslovek - opakování

- čtení ve dvojici se čtecí záložkou

- základ na africkou masku

- příště přinést provázek, vlnu, nebo bavlnky na vlasy

čtvrtek 22. 2.

český jazyk

- zpívání

- ČJŠ - uč. 139/2 - psát pouze tvary číslovek

- kontrola DÚ v PS I

- čtecí záložka - čít. 56, 57

přírodověda

- třídění rostlin - PS 16, 17, 18 (informace v Přehledu živé přírody)

- horké křeslo

matematika

- hra ANO / NE - vlastnosti těles - pojmy vrchol, hrana, stěna, podstava, komolý, koule, kužel, jehlan, hranol, kvádr, krychle

- MŠ - uč.14/4 (průměrná rychlost)

- kontrola PS 12

- PS 14 - co kdo stihne, zbytek za DÚ

pátek 23. 2.

český jazyk

- zpívání, omluvenky

- přihlášky ŠvP

- fotoročenky

- PS 22 - ústně + podepsat

- PS 23 - pouze podtrhat přídavná jména

anglický jazyk

- the olympics

vlastivěda

- zápis - sametová revoluce

matematika

- převody jednotek obsahu - viz uč. 25

hv

- Throw and catch: https://www.youtube.com/watch?v=KAhGJKuIldA

- twister na notové osnově: https://lh5.googleusercontent.com/--crQlxBvUXg/Un1U2gNN5sI/AAAAAAAAAvA/5hGfRjleLXs/s640/blogger-image-370857763.jpg

pondělí 26. 2.

anglický jazyk

- Who / what am I?

- SB 58

- WB 32/1

český jazyk

- diktát - koncovky přídavných jmen

- ranní kruh

matematika

- zpívání

- průměrná rychlost uč. 14/6

- PS 16/1, 3, 4, 5, 6

přírodověda

- PS 19-22 (protáhnuto do části další hodiny)

český jazyk

- PS II 23/40 a, b

- PS II 24 - pouze podtrhat přídavná jména

úterý 27. 2.

čtenářská dílna

- DÚ PS II 25/43

matematika

- minutovka - písemné dělení

- PS 18 (velká čísla - miliarda apod.)

- DÚ PS 19 + kontrola

vlastivěda

- přednáška o císaři Františku Josefu I.

český jazyk

- prezentace projektů z Př.

- prezentace slohů - vyprávění podle osnovy

vv

- kachle

středa 28. 2.
anglický jazyk

- saussages (a question game)
- SB 59
- WB 31, 32
 

matematika

- zpívání
- MŠ - průměrná rychlost uč. 15/2, 3
- PS 16/2 - vysvětlení škrtání
- PS 20 - co kdo stihne- hra ANO / NE - vlastnosti těles
- DÚ PS 21 + kontrola

český jazyk

- ČJŠ - slovesný způsob oznamovací - výběr sloves z uč. 148/1 - určování osoby, čísla, času
- kontrola DÚ v PS I
- Terezínské ghetto
-DÚ PS II 27/48 - pouze nadepsat nad závorky


- dokončení africké masky - vlasy, nebo vousy
 

čtvrtek 1. 3.
český jazyk

- zpívání
- ČJŠ - uč. 147/2 e - pouze roztřídit podtrhaná slovesa podle slovesného způsobu
- kontrola PS I
- PS II 26
-DÚ PS II 27/ tabulka + cv. 50

přírodověda

- PS 23, 24/3
- příprava na PS 23/1
- start a přistání Falcon Heavy
https://www.youtube.com/watch?v=sB_nEtZxPog

https://www.youtube.com/watch?v=l5I8jaMsHYk

matematika

- hra ANO / NE - vlastnosti těles - ve dvojicích
- kontrola PS 18, 14
- DÚ PS 23 + kontrola

pátek 2. 3.
český jazyk

- omluvenky, notýsky

- zpívání
- ČJŠ - uč. 147-148/4
- Terezínské ghetto

anglický jazyk

- Test - skills U 3, 4

vlastivěda

- PS 27, 28
- ukázky z filmů z jednotlivých historických období
- v pátek bude test z kapitol 13, 14, 15

matematika
- jednotky obsahu
- uč- 25/4
- uč 30/tabulka
- uč. 31/1
-PS 16/ vše z geometrie
- hra ANO / NE - vlastnosti těles

hv
- twister - noty - C - dur
- Stomp s novinami

pondělí 5. 3.

anglický jazyk
- sausages (question game)
- SB 60, 61
 

český jazyk
- druhy zájmen na známky
- ranní kruh

matematika
- zpívání
- hra ANO /NE - vlastnosti těles
- uč. 21/7
- PS 16/2
- PS 20

přírodověda
- T-graf - podle témat z PS 25/2
- ve skupině - PS 25/1, dokončení reklam na témata z ochrany životního prostředí

český jazyk

- prac. list 30/1 - způsob a čas sloves

úterý 6. 3.
čtenářská dílna

- DÚ PS I 55/6

matematika

- minutovka - průměrná rychlost

- PS 20 - dokončení + kontrola

- PS 22 - co kdo stihne

vlastivěda

- nový PS str. 2, 3

- horké křeslo z kapitol 13, 14, 15

český jazyk

- prezentace - vyprávění podle osnovy

vv

- kachle

středa 7. 3.
anglický jazyk

- tleskačka
- WB 34, 35 - present simple, adverbs of frequency
- škrtačka - food

matematika
- hra ANO / NE - tělesa
- MŠ - desetinná čísla - zatím pouze desetiny (propojení s obrázkem a se zlomkem)
- PS 22
- začít PS 24

český jazyk
- zpívání
- rozkazobvací způsob - ČJŠ (neurčujeme čas, jde vytvořit jen v některých osobá+číslech)
- PL 30/2 - koncovky přítomného času, určování osoby a čísla
- Terezínské ghetto


- krabička na čokoládovou žabku:
https://drive.google.com/file/d/11hwf7z-Brbk54mwFMRLf5vUE1JY1oFaG/view

čtvrtek 8. 3.

český jazyk

- zpívání
- ČJŠ - časování sloves v podmiňovacím způsobu - viz uč. 156
- tvoření vět se slovesy v podmiňovacím způsobu
- pracovní list 31/3, 4
- Terezínské ghetto

přírodověda
- nový PS str. 1, 2 - lidské tělo
 

matematika
- hra ANO / NE - tělesa
- MŠ - desetinná čísla - setiny (znázornění, zlomek, desetinné číslo)
- kontrola PS 22
- PS 24 - co kdo stihne

 pátek 9. 3.

český jazyk
- zpívání
- PL 31/5, 6
- kontrola DÚ

anglický jazyk
- Who / What am I?
- oprava WB 35
- WB 36, 37
- zkoušení - speaking

vlastivěda
- test z kapitol 13, 14, 15

matematika
- uč. 31/5
- 38/3
- PS 24/8

hv
- cup song
- referát - Two cellos

pondělí 12. 3.
anglický jazyk
- škrtačka - food
- WB 37/5
- games + oprava zápisků z knih

český jazyk
- diktát - druhy číslovek
- ranní kruh
- DÚ PS I 47/15

matematika
- zpívání
- uč. 32/2
- PS 24
- kontrola DÚ
- DÚ - PS 33 + kontrola

přírodověda
- Vennovy diagramy - horní a dolní končetina
- PS 3 + ukázky volání zaáchranné služby- prezentace reklam

český jazyk
- PL 32/7, 8, 10 (rozkazovací a podmiňovací způsob)
- Terezínské ghetto
 

úterý 13. 3.
čtenářská dílna
- DÚ PS I 46/12

matematika
- hra ano/ne - vlastnosti těles
- desetinná čísla - MŠ - uč. 33/4
- PS 26 - co kdo stihne
- kontrola PS 24
- DÚ PS 35 + kontrola

vlastivěda
- PS 4, 5
- černé ovce - hra na informace o krajích

český jazyk
- zadání slohu ,,Píšete si také deník?" - do příštího úterka zápisky ze sedmi dní - za každý cca 3-4 věty - nepsat tam tajnosti - budeme prezentovat

vv
-kachle

středa 14. 3.
anglický jayzk
- hangman - food
- SB 64, 65
- WB 38

matematika
- minutovka - obsah čtverce a obdélníka
- šipková geometrie
- MŠ - uč. 33/5
- dokončení PS 26
- DÚ PS 37 + kontrola

český jazyk
- zpívání
- věta - uč. 164/1, 2, 3 - ústně
- ČJŠ - uč. 165/5 a
- PL 32/9
- DÚ PS I 42/30- dokončení krabičky na čokoládovou žabku
- modely těles ze špejlí a modelíny

čtvrtek 15. 3.
český jazyk - supl
- uč. 163/1, 2
- PL 33
- čítanka - 115 - 117
- DÚ - PS I 33/10

přírodověda - supl
- PS 4, 5
- horké křeslo

matematika
- zpívání
- uč. 34/2
- kontrola PS 26
- PS 28 - co kdo stihne
- DÚ PS 37+ kontrola

pátek 16. 3.
český jazyk
- zpívání, omluvenky
-ČJŠ - uč. 163/3, 4, 5
- Terezínské ghetto
- kontrola DÚ v PS

anglický jazyk
- test U5
- games

vlastivěda
- společná kontrola PS
- PS 6/16
- hra ,,černé ovce" na informace o krajích ČR

matematika
- PS 30 (shrnutí geometrie)

hv
- flashmob, klasická hudba v reklamě:
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

- referáty

pondělí 19. 3.
anglický jazyk
- sausages
- SB 66, 67
- kontrola WB 38
- WB 39
 

český jazyk
- skloňování číslovek
- ranní kruh

matematika
- zpívání
- MŠ uč. 36/6a
- PS 28
- začít PS 32
- DÚ uč. 36/6b

přírodověda
- PS 6, 7
- horké křeslo na téma kostra

český jazyk
- základní skladební dvojice
- pracovní list 34/1
- DÚ 165/6a prvních 5 vět
 

úterý 20. 3.
čtenářská dílna
-DÚ PS 41 + kontrola

vlastivěda
- PS 7, 8 - horní volné řádky slouží pro vlastní výpisky z učebnice
 

český jazyk
- prezentace - deníky (dobrovolníci), odevzdají všichni

vv
- kostra ruky / nohy

středa 21. 3. - suplování
anglický jazyk
- WB 40, 41
- vyrobit kartičky na slovíčka ze str. 66/1
- games

matematika
- kontrola PS 28
- PS 32 celá
- šipková geometrie - čtyřúhelníky ve dvojicích

český jazyk
- prac. list 34/2, 35 celá
- čítanka 58-60


- velikonoční pohlednice

čtvrtek 22. 3.
český jazyk
- zpívání
- kontrola pracovního listu ze středy
- PS II - str. 29 (slovesný způsob)
- Terezínské ghetto
- DÚ přečíst uč. 166+167/tabulky - podepsat si do ČJD, že nastudovali (datum+strana+podpis)

přírodověda
- svaly: https://www.youtube.com/watch?v=KsNHDSucnDs

- https://img.mf.cz/377/491/.jpg

- http://slideplayer.cz/slide/11379003/

- uč. str. 42

- PS 8/1, 2, 3, 5
- kdo může, na příště přinese prádelní gumu, nebo gumu na cvičení - viz zadání v PS 8/4

- nácvik šátkového úvazu u zlomené ruky

- prezentace ,,reklam" k ochraně přírody

matematika
- šipková geometrie - pětiúhelníky
- desetinná čísla uč. 37/9
- PS 32 kontrola
- PS 34 - začít - co kdo stihne
- DÚ PS 43 + kontrola

pátek 23. 3.
český jazyk
- třídnická hodina: omluvenky, Techmánie, zápisy, data přijímaček, reflexe - co se mi tu líbí / co mě trápí
- prac. list - několikanásobný podmět

anglický jazyk
- škrtačka - time
- procvičování - vocabulary cards
- kontrola WB ze středy
- SB 68

vlastivěda
- hra černé ovce - informace o krajích
- PS 9, 23  (PS 10-22 jsou ostatní kraje - pro dobrovolníky, probírali jsme ve 4. ročníku)

- https://slepemapy.cz/

matematika
- šipková geometrie - čtyřúhelníky a jejich obsahy ve čtverečkované síti
- sešit geo - uč. 31/2, 3   39/6
- kontrola PS 30
- kdo je brzy hotov, začne PS 36/9  40/7 - není nutné dnes dokončit

hv
- Cup song - nácvik na zahradní slavnost

pondělí 26. 3.
anglický jazyk
- SB 69
- WB 42/1  43/3
- cowboy- ve středu bude testík na slovíčka ze SB 66/1

český jazyk
- slovesa
- ranní kruh
- DÚ PS II 30/3 + tabulky

matematika
- zpívání
- šipková geometrie + obsah čtyřúhelníku ve čtvercové síti
- prorvnávání desetinných čísel - uč. 42/3
- PS 34 - dokončit
- DÚ PS 36/1, 2, 3

přírodověda
- svaly - ukázka fungování svalu pomocí gumy
- PS 9, 10 (kůže)
- model kostry - horké křeslo

český jazyk
- třídnická hodina - OSV - komunitní kruh - co se nám líbí / nelíbí ve škole a ve třídě
 

úterý 27. 3.
čtenářská dílna
- DÚ - PS II 30/4 - ústně + podepsat si do PS, že nastudovali

matematika
- minutovka - diktát desetinných čísel
- obsahy: https://www.matika.in/cs/test.php
- rozklad desetinných čísel na řády - uč. 43/8
- DÚ PS 38/1, 2, 3

vlastivěda
- zápis - kraje ČR
- PS 34, 35

český jazyk
- zadání slohu ,,Dobrý skutek" 1. možnost: Vybrat dobročinnou organizaci a představit ji ostatním - komu pomáhá a jak, 2. možnost: najít a představit příběh dítěte, které vykonalo významný dobrý skutek

vv
- otvírací vajíčko s kuřetem na kolíčku (a další velikonoční tvoření)
 

středa 28. 3.

anglický jazyk
- test - vocabulary SB 66
- Easter - bingo, Easter cards

 

matematika
- pavučiny: https://www.matika.in/cs/test.php
- autobus: https://www.matika.in/cs/test.php
- kontrola MŠ a PS

český jazyk
- zpívání
- přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou: uč. 179/tabulka, prac. list 36/4


- velikonoční tvoření

úterý 3. 4.

čtenářská dílna + část ranního kruhu

matematika
- sčítací pyramidy: https://www.matika.in/cs/test.php

- převody jednotek délky s desetinnými čísly - uč. 41/7 - do MŠ
- PS 36 - dokončení + kontrola

vlastivěda
- zápis Hl. m. Praha (kraj)
- PS 36, 37
- slepé mapy: https://slepemapy.cz/
 

český jazyk
- prezentace slohů ,,dobrý skutek"

vv
- příprava stanovišť na zápisy
- dům - vodové barvy + tenký fix nebo pero: https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394154/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394191/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394169/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394164/

https://cz.pinterest.com/pin/451626668877394278/

pátek 6. 4.
1. hodina
- Pythagoriáda

anglický jazyk
- Brave

3. hodina
- SCIO test - ČJ

matematika
- práce ve dvojicích - plakáty na povrch krychle a povrch kvádru

hv
- Carl Orff - Carmina burana
https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4
 

- Cup song - nácvik na vystoupení

pondělí 9. 4.
anglický jazyk
- jumping Jack - vocabulary: house, food, verbs
- známky z testů
- kontrola SB 69
- skills SB 70, 71 kromě psaní
- More 1 - DVD - a new boy

český jazyk
- určování základní skladební dvojice na známky
- ranní kruh
- DÚ PS II 31/6

matematika
- odčítací pyramidy: https://www.matika.in/cs/test.php

- MŠ - desetinná čísla - sčítání + vyjádřit na ose a znázorněním (viz uč. 48)
- PS 38 co kdo stihne
- DÚ PS 40/1, 2, 3

přírodověda
- dýchací soustava
- PS 11, 12
- 12. 4. bude test (člověk: tělo, kostra, svaly)

český jazyk
- pracovní list 36/3 - několikanásobný podmět
- Terezínské ghetto

úterý 10. 4.
čtenářská dílna
- DÚ PS II 31/7

2. hodina
- mix VL + M
- dobrovolníci - předtermín testu z VL - kraje mix, podrobněji Hl. m. Praha, Středočeský kraj
- PS VL 38
- PS M 40 - kdo nestihl, doplní doma
- DÚ PS 42/1, 2, 3

3. hodina
- focení fotoročenky

český jazyk
- prezentace slohů ,,deník" a ,,dobrý skutek"

vv
- pokračování domů (vodovky + tenký černý fix)

středa 11. 4.

anglický jazyk
- jumping Jack: verbs, adjectives, body
- poslechy WB 42, 43
- SB 73 - Check your progress - kdo nestihl, doplní doma

matematika
- minutovka: porovnávání desetinných čísel
- https://www.matika.in/cs/test.php

- odčítání desetinných čísel - do MŠ - uč. 50/1, 2 (první sloupec) - se znázorněním a s číselnou osou
- dokončit PS 40
- začít PS 42

český jazyk
- zpívání
- prac. list 37/5, 6 - základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, rozvíjející větné členy
- čtení - Lucy a Stephen Hawkingovi - Jirkův tajný klíč k vesmíru
 

pracovní činnosti
- tvoření z plastelíny: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Plastelina_duben_2018/

čtvrtek 12. 4.

český jazyk
- zpívání
- pracovní list str. 37/7 shoda podmětu s přísudkem
- DÚ PS 32/12 + tab.
 

přírodověda
- test - tělo, kostra, svaly
- PS 13, 14 - oběhová soustava, resuscitace

matematika
- autobus: https://www.matika.in/cs/test.php

- zaokrouhlování desetinných čísel: na jednotky, na desetiny
- PS 42 dokončit
- DÚ PS 44/3, 4

pátek 13. 4.
1. + 2. hodina - plení zahrady, práce na školním pozemku
3. + 4.  hodina - hry na školní zahradě
5. hodina - Roald Dahl - Matilda

pondělí 16. 4.
anglický jazyk
- Matilda

český jazyk
- ranní kruh + zbytek Matildy

4. hodina
- atletický víceboj

přírodověda
- nácvik zotavovací polohy
- nácvik uvolnění dýchacích cest
- PS 15, 16 - co kdo stihne, dokončíme příště

český jazyk
- shoda podmětu s přísudkem - prac. list str. 38
- čtení - Terezínské ghetto

- dnes bez DÚ (hodně dětí chybí)

úterý 17. 4.
čtenářská dílna

matematika
- matika in - sítě krychle: https://www.matika.in/cs/test.php

- matika in - hra žebříky: https://www.matika.in/cs/game.php

- kontrola PS 42
- PS 44 - kdo nestihl, dokončí doma

vlastivěda
- vlepit do sešitu památky Hl. m. Prahy http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180417_111448.jpg
- zápis Středočeský kraj http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180417_111453.jpg
- PS 39 (+ dokončit PS 38, pokud něco chybí)

český jazyk
- prezentace slohu deník

vv
- dokončení domů
- nalepení kachlí

středa 18. 4.

anglický jazyk
- přepis zápisků z knížek načisto
- WB - 44, 45

matematika (bez němčinářů - ti psali SCIO)
- matika. in - pyramidy, násobilkové obdélníky, krychlové stavby, autobus: https://www.matika.in/cs/game.php

český jazyk (část němčinářů ještě na SCIO testech)
- pracovní list - 39/9, 10 bez přepisování (shoda podmětu s přísudkem)
pracovní činnosti
- koláž - roboti
- čtení z knihy Lucy a Stephena Hawkingových - Jirkův tajný klíč k vesmíru

- místo DÚ doplnit učivo, na které jste chyběli

čtvrtek 19. 4.

český jazyk
- info o čtvrtletních písemkách:

ČJ

 • koncovky přídavných jmen
 • s/z
 • ě/je
 • n/nn
 • stupňování přídavných jmen
 • druhy zájmen
 • druhy číslovek
 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • vzory přídavných jmen
 • tvary sloves v podmiňovacím způsobu
 • tvary sloves v rozkazovacím způsobu
 • vyjmenovaná slova

 

 1.  
 • průměrná rychlost
 • slovní úlohy
 • pís. násobení dvojcif. číslem, pís. dělení dvojcif. číslem, pís. sčítání a odčítání
 •  + - * : zpaměti
 • zaokrouhlování
 • dělení se zbytkem
 • zlomek jako část z čísla
 • převody jednotek obsahu
 • rýsování + náčrty, obvod, obsah
 • vlastnosti úhlopříček
 • shodné úsečky
 • střed

- prac. list 40/11, 12

přírodověda
- trávicí soustava

- PS 17, 18

- první pomoc: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sanitka2-hra/

- https://www.alik.cz/a/12-stanoviste-prvni-pomoc

- http://www.budpripraven.cz/

matematika
- https://www.matika.in/cs/game.php

- MŠ - sčítání a odčítání desetinných čísel - setiny

- kdo nemá, dokončí PS 44

Místo DÚ každý doplní, na co chyběl během přijímaček.

pátek 20. 4.

český jazyk
- zpívání
- prac. list 41/13, 14 - přísudek jmenný se sponou / slovesný, koncovky přísudku u několikanásobného podmětu

anglický jazyk
- books - dokončování
- začít writing SB 71/5, WB 43/5 - budeme dodělávat příště
- po čtvrtletkách domluvíme test U6 a skills test U 5+6

- nácvik Cup song na zahradní slavnost

vlastivěda
- zápis: http://zshorackova4b.rajce.idnes.cz/Zapisy_vlastiveda_2014_2015/#20180420_140348.jpg

- PS 40 - dokončíme příště

matematika
- opakování geometrie: vlastnosti úhlopříček, převody jednotek obsahu, výpočet povrchu krychle a kvádru

- PS 44

5. hodina
- úklid školního pozemku

pondělí 23. 4.
anglický jazyk
- books
- writing SB 71/5
- writing WB 43/5 - pokračování

český jazyk
- diktát - shoda podmětu s přísudkem
- ranní kruh
- DÚ - PS II 33/13

matematika
- matika.in - krychlové stavby: https://www.matika.in/cs/test.php

- objevili jsme web o finanční gramotnosti: https://www.zlatka.in/cs/

- písemné sčítání a odčítání desetinných čísel - uč. 48/5, 50/5 - výběr úloh
- PS 46 - co kdo stihne, ale alespoň polovinu stránky
- DÚ - učit se na písemku

přírodověda
- PS 19, 20 - močová soustava, rozmnožovací soustava
- první pomoc: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/sanitka2-hra/

český jazyk
- nácvik Cup songu - cvičit doma - vystoupení se blíží (3. 5.)
- prac. list 41/15, 16

úterý 24. 4.

čtenářská dílna
- pokud bude hezky, budeme číst venku - můžete si nosit deky

matematika
- 3. čtvrtletní písemná práce

vlastivěda
- druhá část zápisu ČR - demokratický stát
- PS 40-41 - co kdo stihne

český jazyk
- prezentace slohu - dobrý skutek

vv
- story stones
https://atmedia.imgix.net/8915aa350a7d0bdd94b86add3e5d2861b20f0d2b?auto=format&q=45&w=600.0&h=750.0&fit=max&cs=strip
 

čtvrtek 26. 4.
1. hodina
- preventivní program s Pavlem Klímou

2. hodina
- nácvik na zahradní slavnost

matematika
- aritmetický průměr - uč. III. díl 8/3, 4

- odjezd do Techmánie - 8:00 od školy, návrta cca ve 14:30 ke škole

pátek 27. 4.
český jazyk
- zpívání
- PS II 34/16, 35/17 + kontrola DÚ v PS
- Terezínské ghetto

anglický jazyk
- books
- WB 46
- SB 76, 77/4,6

vlastivěda
- test - kraje mix + Středočeský a hl. m. Praha

- PS 40, 41 - Slovensko, Polsko

matematika
- úhel, porovnání úhlů, osa úhlu - uč. str. 7
- PS 48/9, 50/7

hv
- nácvik na cup song
- zprávy ze školního parlamentu
 

ŠvP Radostovice

sobota 5. 5.

příjezd, výlet po okolí, oheň

neděle 6. 5.

orientační běh, výlet po okolí, oheň

pondělí 7. 5.

matematika PS 52

AJ WB 46

vlastivěda PS - Poloha a povrch, vodstvo 46, 47

hra v lese - kradení vlajek

večerní bojovka

úterý 8. 5.
celodenní výlet na Šelmberk a do Mladé Vožice
hra - Jak dědeček měnil, až vyměnil

středa 9. 5. 
matematika PS 54

AJ WB 47

vlastivěda podnebí PS 48, 49

taneční soutěž

landart

diskotéka

čtvrtek 10. 5.

matematika PS 50 (+procenta)

AJ WB 48

přírodověda PS 21, 22

výlet do okolí

pátek 11. 5.

matematika PS 56

AJ WB 49

výlet do okolí

oheň + buřtíčky

sobota 12. 5.

úklid + odjezd

pondělí 14. 5.

anglický jazyk
- writing - My unusual friend
- Mother's day card

- čekají nás dva testy - jeden starší, který jsme nestihli napsat před ŠvP - skills Unit 5+6, druhý klasický (převážně gramatika a slovíčka) z Unit 7. Předběžně je domluveno, že nejprve napíšeme test z Unit 7, dokud máme učivo v hlavě, pak teprve dopíšeme starší skills test.

český jazyk

- rozvíjející větné členy - PS 39 - první tabulka + cv. 24

- ranní kruh

4. hodina - mix M+Př venku
- PS M 58
- PS Př 25

5. hodina - mix M + Př uvnitř
- MŠ - uč. 24/4 + 25/5 - výběr - násobení desetinných čísel 10 a 100

- přírodověda - diskuse o rozmnožovací soustavě

- z přírodovědy nás postupně čeká dopsat testy z člověka - nejbližší bude 21.5. - kůže, dýchací soustava, krevní oběh (včetně resuscitace)

- dobrali jsme téma člověk, začněte nosit učebnici techniky (šedivá)

český jazyk
- prac. list - souvětí:

- rozlišit větu jednoduchou od souvětí
- spočítat počet vět v souvětí
- najít spojovací výrazy v souvětí a rozdělit je na spojky, příslovce a zájmena

- čtení - Jirkův tajný klíč k vesmíru (Lucy a Stephen Hawkingovi)

- dnes zatím šetřící režim po ŠvP bez diktátu a bez DÚ

úterý 15. 5.

čtenářská dílna
- DÚ PS 41/27

matematika
- MŠ - dělení desetinných čísel 10, 100 - viz uč. 29
- PS 60 kromě geometrie
- DÚ PS 45, 47 + kontrola

vlastivěda
- hospodářství a obyvatelstvo Evropy - PS 48, 49

český jazyk
- prezentace slohu ,,dobrý skutek"
- čtení - Jirkův tajný klíč k vesmíru

vv
- projekt z deníků ze ŠvP

středa 16. 5.

anglický jazyk

- SB 84,85, 86
- HW WB 52/3, 53/3
- test z Unit 7 bude ve středu 23. 5.
- test ze skills U 5,6 bude v pondělí 28. 5.

matematika
- minutovka + - desetinných čísel
- PS 62
- DÚ PS 49, 51 + kontrola

český jazyk
- zpívání
- prac. list - souvětí - 42/2, 44/1,2
- čtení - Jirkův tajný klíč k vesmíru
- DÚ PS 40/tabulka + podepište, že jste nastudovali


- dokončení projektu deník ze ŠvP
- pláž

čtvrtek 17. 5.
český jazyk - supl:
- PS 48, 49
- čtení - Jirkův tajný klíč k vesmíru

přírodověda - supl
- uč. technika str. 4, 5 - nakloněná rovina - nastudovat
- vytvořit komiks s o využití nakloněné roviny

matematika
- MŠ - násobení desetinných čísel přirozeným číslem - viz uč. 32
- PS 64 + kontrola (kdo nestihl, dokončí doma)

DÚ - doplnit si do žákovského záznamníku sebehodnocení ze všech předmětů

pátek 18. 5.

český jazyk
- přímá řeč - prac. list str. 43 (viz uč. 198)
- Jirkův tajný klíč k vesmíru

anglický jazyk
- I spy with my little eye
- SB 87, 88, 89
 

vlastivěda
- PS 50, 51

matematika - geometrie
- pravidelné obrazce, rýsování pravidelného šestiúhelníka - viz uč. str. 16
- PS - doplňovat chybějící geometrické úlohy až do str. 64

hv
- Otec Abrahám
- zpívání

Zkontrolujte prosím žákovské záznamníky a e-ŽK, jestli máte omluvené všechny zameškané hodiny.

pondělí 21. 5.

anglický jazyk
- dokončení a kontrola SB 88, 89 z minulé hodiny
- kontrola HW ve WB
- dotazy k testu
- prezentace My unusual friend

český jazyk
- diktát - shoda podmětu s přísudkem
- ranní kruh
- DÚ PS 51

matematika
- dělení desetinných čísel přirozeným číslem - viz uč. 35
- PS 66 + kontrola
- DÚ PS 53, 55 + kontrola

přírodověda
- test - kůže, dýchací soustava, krevní oběh
- rozdělení referátů z techniky

český jazyk
- zpívání
- prac. list 44/3
- čtení - Jirkův tajný klíč k vesmíru

úterý 22. 5.

čtenářská dílna
- DÚ PS 52/19

matematika
- písemné násobení desetinných čísel přirozeným číslem - uč. 32
- PS 68 + kontrola
- DÚ - PS 57, 59 + kontrola

vlastivěda
- PS 52, 53

český jazyk
- prezentace slohů - dobrý skutek

vv
- pláž

středa 23. 5.

anglický jazyk
- test Unit 7
- games

matematika
- minutovka - násobení desetinných čísel přirozeným číslem
- písemné dělení desetinných čísel přirozeným číslem - viz uč. 35
- PS 70 + kontrola

český jazyk
- zpívání
- prac. list 45/5
- Jirkův tajný klíč k vesmíru
(Nebyl DÚ - ani z M ani z ČJ)


- vaření horké čokolády

čtvrtek 24. 5.
2. hodina
- dokončení preventivního programu s Pavlem Klímou

český jazyk
- prac. list 45/6, 7
- DÚ PS 53/21

matematika
- PS 72
- DÚ PS 61, 63 + kontrola
- poslední skupinka ze včerejška - vaření horké čokolády

pátek 25. 5.

český jazyk
- omluvenky
- zpívání
- PS 50

anglický jazyk
- What's different?
- skills - SB 90, 91

vlastivěda
- PS 54, 55
- https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-3-uroven/2862

- učit se na test ze sousedů

matematika
- geo - uč. 16/ obvodz pravidelných obrazců

- PS - doplnit veškerou geometrii do str. 72

hv
- zpívání ze zpěvníku
- hudební okénko
- karaoke
 

pondělí 28. 5.

anglický jazyk

- skills test U 5, 6
- WB - doplnit vše, co není poslech z Unit 8

český jazyk
- přísudek slovesný / jmenný se sponou
- ranní kruh

matematika
- závisle a nezávisle proměnná: uč. 38/1, 2
- PS 74

přírodověda
- kladka pevná a volná, kladkostroj
- https://www.youtube.com/watch?v=GiN8p05_pjs

český jazyk
- http://www.kaminet.cz

- zopakovat na test: přídavná jména (vzory a koncovky), vyjmenovaná slova, s/z, shodu podmětu s přísudkem

úterý 29. 5.

četenářská dílna
- referát
- DÚ PS 56/1

matematika
- minutovka: dělení desetinných čísel
- logické úlohy o slevách
- PS 76
- DÚ PS 69, 71 + kontrola

vlastivěda
- test - sousedi
- PS 56, 57

český jazyk
- prezentace slohů

vv
- dokončení pláže
- mušle - letní doodle

středa 30. 5.

anglický jazyk
- škrtačka (slovní zásoba z U8)
- všechny poslech + čtení z WB Unit 8
 

matematika
- informace k písemkám (ČJ bude v úterý, M ve čtvrtek)
- PS 78 kromě geometrie
- DÚ kontrola 73, 75

český jazyk
- prac. list str. 46
- DÚ PS 57/3


- výroba tvarohového sýra

čtvrtek 31. 5.


- informace k písemkám:

ČJ
- diktát

- přísudek slovesný / jmenný se sponou

- několikanásobný podmět, nevyjádřený podmět

- vzorce souvětí

- s/z/vz

- ě/je

- n/nn , d/dd…

- š/šš/žš…

- slovní druhy

- druhy zájmen

- druhy číslovek

- tvary sloves (napsat sloveso v zadané os., č., zp., č.)

- velká/malá písmena

- koncovky přídavných jmen

- koncovky podstatných jmen

- vyjmenovaná slova

- shoda podmětu s přísudkem

- čárky v souvětí

 

 

2. hodina - matematika (vyměněno časově s ČJ kvůli rýsování)
- rýsování čtverce pomocí kružnice a kolmic
- rýsování šestiúhelníku + výpočet obvodu
- rýsování v PS do str. 78
- DÚ PS 77, 79 + kontrola

3. hodina - přírodověda
- kolo + ozubená kola
- test - trávicí soustava, močová soustava, rozmnožovací soustava

6. hodina - český jazyk
- vzorce souvětí, spojovací výrazy
- dotazy k písemce
- DÚ PS 57/4, 5

pátek 1. 6. - suplování
český jazyk
- PS 60/2,   62/5, 6   63 celá  64/12, 13
- čítanka 144-145
- učit se na písemku - projít oranžové tabulky v uč. a v PS

anglický jazyk
- doplnit všechna zbývající cvičení ve WB Unit 8
- učit se na test Unit 8
- kdo bude hotov: My holiday suitcase: nakreslit kufr + věci na dovolenou + napsat popisky

vlastivěda
- PS 58, 59
- učit se na test z Evropy
- www.slepemapy.cz

matematika
- PS 92, 94 + kontrola
- připravit si dotazy k písemce

hv
- navrhnout vlastní design dijeridoo

pondělí 4. 6.

anglický jazyk
- skills test results
- What's different?
- SB 94, 95, 96

český jazyk
- kontrola PS z pátku
- ranní kruh

matematika
- vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost přímky od přímky
- PS 80

přírodověda
- test - nervová soustava, smysly
- referáty: kolo, kladka

DÚ - učit se na písemky

úterý 5. 6.
český jazyk
- písemná práce

matematika
- vzájermná poloha kružnic - uč. 34
- přehled geometrických značek: http://www.zs-mat5.cz/vyuka/symboly_geometrie.php

vlastivěda
- dokončení PS

odpoledka
- pletení z pedigu

středa 6. 6.
anglický jazyk
- What's different?
- SB 97, 98, 99
- games

matematika
- jednotky času - uč. 41 - sčítání a odčítání s přesahem přes hodinu
- PS 82 - dokončit

český jazyk
- zpívání
- PS 65
- Jirkův tajný klíč k vesmíru

pracovní činnosti
- základ na lapače snů
- příští týden si přineste vlnu/provázek, nit + volitelné další části (korálky, peříčka apod.)

čtvrtek 7. 6.
2. - 3. hodina
- písemná práce z matematiky

6. hodina
- oprava písemné práce z ČJ
- Jirkův tajný klíč k vesmíru

pátek 8. 6.
český jazyk
- zpívání
- PS 66
- Jirkův tajný klíč k vesmíru

anglický jazyk
- test Unit 8
- What's different?

vlastivěda
- test - Evropa, práce s mapou

matematika
- desetinná čísla se třemi desetinnými místy - uč. 45
- PS 84 - dokončit a zkontrolovat, začít PS 86 (není nutné stihnout celé)

hv
- z provozních důvodů předčasný oběd
- Jirkův tajný klíč k vesmíru, Jirkův vesmírný lov pokladů

pondělí 11. 6.
anglický jazyk
- What's different?
- SB 98, 99, 100 - dokončit

český jazyk
- oprava písemné práce

matematika
- ranní kruh

přírodověda
- baterie, elektromotor, jaderná elektrárna
- https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

- https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8

- https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw

český jazyk
- PS 67
- Jirkův vesmírný lov pokladů

úterý 12. 6.
čtenářská dílna

matematika
- povrch krychle a kvádru
- vlastnosti těles - hra ANO / NE
- PS 86

vlastivěda
- hra ve skupinách - Evropa - pohoří, vodstvo, státy, města (práce s mapou)

český jazyk
- prezentace projektů

vv
- lapač snů

středa 13. 6.
anglický jazyk
- What's different?
- SB 101

český jazyk
- referát Př - počítač

matematika
- krychlové stavby: pohled shora, z boku, zepředu, plán, pokyny ke stavbě

pracovní činnosti
-lapač snů

čtvrtek 14. 6.
český jazyk
- zpívání
- PS 68
- Jirkův vesmírný lov pokladů

přírodověda
- druhy energie
- spalovací motory
(supl místo TV - elektrický obvod)

matematika
- desetinná čísla se třemi desetinnými čísly
- PS 87, 88

pátek 15. 6.
český jazyk
- zpívání
- PS 69
- čtení - Jirkův vesmírný lov pokladů

2.+3. hodina - Lego Mindstorms

matematika
- skupinová práce - test z matematiky podle učebnice Fraus (Hejný, Jirotková)
 

hv
- zpívání ze zpěvník
- karaoke

pondělí 18. 6.

anglický jazyk
- What's different?
- SB 104, 105

český jazyk
- ranní kruh

matematika
- Fraus test - pokračování

přírodověda
- referáty: rádiové vysílání, televizní vysílání

český jazyk
- PS 70
- Jirkův vesmírný lov pokladů

úterý 19. 6.
čtenářská dílna
 

matematika
- Fraus - řešení testu - 1. část

vlastivěda
- hra ve skupinách - opakování Evropy - pohoří, řeky, státy, města

český jazyk
- referát Př - výroba papíru

vv
- rozdání výtvarných prací

středa 20. 6.
anglický jazyk
- What's different?
- SB 106, 107

matematika
- zpívání
- výsledky testu Fraus - zbytek

český jazyk
- prezentace Př - kolo, telefon, výroba plastů


- rozdání projektů